Byrådet

Dato: 
Den 15. september 2020 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Udpegning til repræsentantskabet for SEF

+

Punkt 3 1. behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022-24

+

Punkt 4 Låneoptagelse til lav likviditet 2020

+

Punkt 5 Godkendelse af samarbejdsaftale om skovrejsning nordøst for Svendborg

+

Punkt 6 Bemyndigelse til stemmeafgivning ved Generalforsamling i Svendborg Fjernvarme og bundet mandat til det efterfølgende bestyrelsesmøde

+

Punkt 7 Orientering (Lukket)

+