Byrådet

Dato: 
Den 01. september 2020 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Anmodning om midlertidig udtrædelse af Byrådet

+

Punkt 3 Ud- og indtræden i Folkeoplysningsudvalget

+

Punkt 4 Byrådets møder i 2021

+

Punkt 5 Revisionsberetning nr. 25 for regnskabsåret 2019

+

Punkt 6 Ansøgning om tilskud til skattenedsættelse

+

Punkt 7 Ligestillingsredegørelse 2020

+

Punkt 8 Beslutning om deltagelse i DK2020 partnerskab

+

Punkt 9 Strategi til udmøntning af Landsbyfornyelsespuljen

+

Punkt 10 Nedlæggelse af vejareal på Havnepladsen 503 - SIMAC grunde

+

Punkt 11 Råderetsaftale med Egense/Rantzausminde Idrætsforening

+

Punkt 12 Råderetsaftale med Tåsinge Tennis og Padel Klub

+

Punkt 13 Svendborg Sunds Sejlklub - lejekontrakt på Strandgården, Rantzausminde

+

Punkt 14 Permanente udendørs håndvaske i dagtilbud og skoler

+

Punkt 15 Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge

+

Punkt 16 Renovering af ungdomsboliger – godkendelse af Skema C

+

Punkt 17 Ejendomshandel (Lukket)

+

Punkt 18 Ejendomssag (Lukket)

+

Punkt 19 Henvendelse om ophævelse af deklaration på byggegrund (Lukket)

+

Punkt 20 Orientering (Lukket)

+