Børne- og Ungeudvalget

Dato: 
Den 17. juni 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Status på kompetencecenteret

+

Punkt 3 Budget 2021 - Temaer i Børne- og Ungeudvalget

+

Punkt 4 Strategi for familieområdet

+

Punkt 5 Orientering om STU området i Svendborg Kommune

+

Punkt 6 Vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø

+

Punkt 7 Ansøgning om ændring af børnetallet i det private dagtilbud Tryllefløjten

+

Punkt 8 Køb af pavillon til Tved Skole

+

Punkt 9 Orientering om status på forårsSFO i Svendborg Kommune

+

Punkt 10 Orientering om status på processen med Elevforum

+

Punkt 11 Beslutning om fordeling af midler til et generelt løft af folkeskolen

+

Punkt 12 Meddelelser

+