Børne- og Ungeudvalget

Dato: 
Den 15. januar 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Status på Ungekontaktens udviklingsmål

+

Punkt 3 Indskrivning til forårsSFO og børnehaveklasse i skoleåret 2020/2021

+

Punkt 4 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever med behov for basisundervisning

+

Punkt 5 Justering af ressourcetildeling til specialtilbud

+

Punkt 6 Placering af Svendborg Juniorklub afd. Centrum

+

Punkt 7 Fyrtårnet Børnegården Byparken - Økonomisk handleplan november 2019

+

Punkt 8 Ansøgningspuljer på dagtilbudsområdet

+

Punkt 9 Finanslov 2020 - konsekvenser for dagtilbuds- og skoleområdet

+

Punkt 10 Meddelelser

+