Børne- og Ungeudvalget

Dato: 
Den 13. november 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Godkendelse og implementering af Gennemsnitsmodellen i Svendborg Kommune

+

Punkt 3 Budgetopfølgning 3. kvartal - Børne- og Ungeudvalget

+

Punkt 4 Takstoversigt 2020 - Børne og Ungeudvalget

+

Punkt 5 Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2020 på Børne- og Ungeudvalgets område

+

Punkt 6 Udmøntning af midler til styrket SSP-indsats

+

Punkt 7 Mangfoldige læringsmiljøer - de næste skridt

+

Punkt 8 Orientering om modtageklasser for flersprogede elever i skoleåret 2019/20

+

Punkt 9 Ny kommunal udskolingslinje fra 2020/2021

+

Punkt 10 Status vedrørende ny styrket pædagogisk læreplan på dagtilbudsområdet

+

Punkt 11 Projektansøgning til satspulje vedr. udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare 13-25-årige unge

+

Punkt 12 Meddelelser

+