Børne- og Ungeudvalget

Dato: 
Den 09. oktober 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Orientering om processen for ny model for honorering af plejefamilier

+

Punkt 3 Status på fagligt og økonomisk bæredygtige skoler pba faktisk elevtal pr. 5. sept. 2019

+

Punkt 4 ForårsSFO - Status på det forberedende arbejde

+

Punkt 5 Fyrtårnet Børnegården Byparken - Økonomiske handleplan

+

Punkt 6 Politisk mødekalender 2020

+

Punkt 7 Meddelelser

+