Børne- og Ungeudvalget

Dato: 
Den 09. september 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budget 2021 - Takstoversigt - Børne- og Ungeudvalget

+

Punkt 3 Byhaveskolen - renovering af belægning

+

Punkt 4 Ansøgning fra Sejl- og Friluftscentret om budgetforhøjelse

+

Punkt 5 Orientering om ordblindeindsats i Svendborg Kommunes folkeskoler

+

Punkt 6 Orientering om overgang til Aula på dagtilbudsområdet

+

Punkt 7 Orientering om valg vedrørende frokostordninger i dagtilbud

+

Punkt 8 Politisk mødekalender 2021

+

Punkt 9 Meddelelser

+