Børne- og Ungeudvalget

Dato: 
Den 06. maj 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budget 2021 - Temaer i Børne- og Ungeudvalget

+

Punkt 3 Budgetopfølgning 1. kvartal 2020 - Børne- og Ungeudvalget

+

Punkt 4 Forslag om kompensation for forældrebetaling for SFO og klub i genåbningsperioden i forbindelse med COVID19

+

Punkt 5 Forslag til ny struktur på modtagelsesområdet - organisering af undervisningen i dansk som andetsprog

+

Punkt 6 Elevtalsprognose 2019/20 til 2032/33

+

Punkt 7 Ansøgning til Villum Fonden om etablering af makerspace

+

Punkt 8 Status på nye tiltag på dagtilbudsområdet afledt af dagtilbudsreformen

+

Punkt 9 Børnetalsprognose og kapacitet 2020-2024

+

Punkt 10 Henvendelse fra Østerdalens forældrebestyrelse om udbygning af børnehuse

+

Punkt 11 Midtvejsevaluering af Projekt Fritidsjob

+

Punkt 12 Styrkelse af ungeinvolveringen i Svendborg Kommune

+

Punkt 13 Tilsynsrapporter for 2019 over sociale døgntilbud og STU leverandører under Familie, Børn og Unge

+

Punkt 14 Drøftelse og kommentering af udkast til handleplan for bæredygtig udvikling 2020-2025

+

Punkt 15 Meddelelser

+