Børne- og Ungeudvalget

Dato: 
Den 05. februar 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Orientering om bygningsvedligehold på børne- og ungeområdet i 2020

+

Punkt 3 Samarbejde med platformen Boblberg på tværs af kommunen

+

Punkt 4 Ændrede bilag til Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler

+

Punkt 5 Ansøgning fra Eggertshus om dispensation for børn med behov for et lille undervisningsmiljø i skoleåret 2020/21

+

Punkt 6 Resultater fra dagtilbudsområdets tredje kortlægning i Læringsledelse

+

Punkt 7 Pædagogisk tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud

+

Punkt 8 Meddelelser

+