Børne- og Ungeudvalget

Dato: 
Den 04. december 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budget 2020 - Service og Økonomi for Børne- og Ungeudvalget

+

Punkt 3 Orientering om Aulas implementering på skoleområdet

+

Punkt 4 Implementering og forankring af "Videnscenter" på plejefamilieområdet

+

Punkt 5 Etablering af "Butik Unik"

+

Punkt 6 Orientering om projekt Skriv og læs

+

Punkt 7 Status på økologi i skoler, dagtilbud og på familieområdet

+

Punkt 8 Renovering af skolernes faglokaler

+

Punkt 9 Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud

+

Punkt 10 Den åbne skole - en status

+

Punkt 11 Fyrtårnet Børnegården Byparken - Ny økonomisk handleplan

+

Punkt 12 Puljeansøgning Barnets første 1000 dage - forebyggende hjemmebesøg

+

Punkt 13 Afrapportering af tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud 2019

+

Punkt 14 Afrapportering af tilsyn i private dagtilbud 2019

+

Punkt 15 Høring af regional udviklingsstrategi 2020-2023

+

Punkt 16 Godkendelse af forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020

+

Punkt 17 Evaluering af Børne- og Ungeudvalgets arbejde i 2019

+

Punkt 18 Ejendomshandel (Lukket)

+

Punkt 19 Meddelelser

+