Børne- og Ungeudvalget

Dato: 
Den 04. september 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Task Force - Status Rapport

+

Punkt 3 Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 - Børne- og Ungeudvalget

+

Punkt 4 Takstoversigt 2020 - Børne- og Ungeudvalget

+

Punkt 5 Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel - efter høring

+

Punkt 6 Overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer - efter høring

+

Punkt 7 Værestedet

+

Punkt 8 Opfølgning på uddannelsespolitik

+

Punkt 9 Status på uddannelsesområdet

+

Punkt 10 Nye godkendte valgfag

+

Punkt 11 Kortlægning 3 i Program for Læringsledelse

+

Punkt 12 Ansøgning om dispensation fra regel om bedre fordeling i dagtilbud

+

Punkt 13 Etablering af en ekstra 0-2 års plads i det private dagtilbud Tved Børnehus

+

Punkt 14 Høring af revideret Klima- og Energipolitk

+

Punkt 15 Afdækning af tilbud og indsatser for børn og unge som pårørende i Svendborg Kommune

+

Punkt 16 Meddelelser

+