Børne- og Ungeudvalget

Dato: 
Den 04. marts 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budget 2021 - Proces for Børne- og Ungeudvalget

+

Punkt 3 Årsberetning 2019 og Udviklingsplan 2020 for Familieafdelingen

+

Punkt 4 Kommunale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne

+

Punkt 5 Progressionsrapport for Svendborg Kommmunes folkeskoler 2018/2019

+

Punkt 6 Forskning i forbindelse med idrætsskoler

+

Punkt 7 Byhaveskolen - anlægsbevilling til skolegårdsbelægning mm

+

Punkt 8 Vestermarkskolen - om- og tilbygning/arealeffektivisering

+

Punkt 9 Puljemidler til flere pædagogiske medarbejdere i dagtilbud

+

Punkt 10 Henvendelse om etablering af kommunale EGU-pladser

+

Punkt 11 Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde

+

Punkt 12 Forretningsorden for Børne- og Ungeudvalget

+

Punkt 13 Meddelelser

+