Børne- og Ungeudvalget

Dato: 
Den 03. februar 2021 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Forslag om kompensation for forældrebetaling for SFO i nedlukningsperioden fra 4. januar 2021 og til genåbning

+

Punkt 3 Forslag om kompensation for forældrebetaling af frokostordning i dagtilbud

+

Punkt 4 Puljemidler til flere pædagogiske medarbejdere i dagtilbud i 2021

+

Punkt 5 Ansøgning fra Eggertshus om dispensation for børn/unge med behov for et lille undervisningsmiljø i skoleåret 2021/22

+

Punkt 6 Justering af målgruppen på Skovsbovej

+

Punkt 7 Tilsyn for 2020 over sociale døgntilbud og STU leverandører under Familie, Børn og Unge

+

Punkt 8 Sundhedsprofil for børn og unge 2021

+

Punkt 9 Meddelelser

+