Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 
Den 02. december 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budget 2020 - Service og økonomi for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

+

Punkt 3 Beskæftigelsesplan 2020 - 3. behandling

+

Punkt 4 Udmøntning af budgetforlig 2020 - IGU- forløb

+

Punkt 5 Godkendelse af udbudsproces – Forberedende forløb for sårbare unge

+

Punkt 6 Godkendelse af ansøgning af pulje til implementering af ny LAB-lov

+

Punkt 7 Kommunal grundlovsceremoni

+

Punkt 8 Aktiveringsfri for borgere på ydelse

+

Punkt 9 Høring af forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020

+

Punkt 10 Høring af regional udviklingsstrategi 2020-2023

+

Punkt 11 Måling af effekt af Svendborg Erhvervspolitik

+

Punkt 12 Evaluering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets arbejde

+

Punkt 13 Orientering om førtidspension, seniorførtidspension mv.

+

Punkt 14 Orientering om samarbejde med eksterne leverandører

+

Punkt 15 Til orientering

+