Taleområdet for Voksne

Taleområdet for Voksne

Svendborg Kommune tilbyder udredning, vejledning og målrettet undervisning til voksne borgere med kommunikationsvanskeligheder af talemæssig karakter.

Vi arbejder rehabiliterende og målet er at støtte borgeren i at forbedre sin kommunikationsevne og i at blive så selvhjulpen som muligt.

 

Tilbuddet henvender sig til borgere med:

  • Stemmevanskeligheder som følge af organiske lidelser på stemmebåndene eller uhensigtsmæssig brug af stemmen.
  • Tale- og/eller sprogvanskeligheder efter hjerneskade.
  • Kommunikationsvanskeligheder pga. neurologiske sygdomme, fx Parkinsons eller Sclerose.
  • Kommunikationsvanskeligheder efter strube- eller mundhuleoperation og strålebehandling.
  • Kommunikationsvanskeligheder pga. stammen eller løbsk tale.
  • Udtalevanskeligheder.

 

Hvad kan tilbuddet indeholde?

- Udredning med logopædisk diagnose og forslag til videre forløb.

- Individuelt tilrettelagt specialundervisning og rådgivning.

- Rådgivning og vejledning til pårørende samt øvrige relevante fagfolk.

- Afprøvning af kompenserende hjælpemiddel.

 

Hvor skal jeg henvende mig?

Borgere bliver oftest henvist fra en privatpraktiserende øre-, næse-, halslæge eller et hospital, da der i de fleste tilfælde er brug for en lægeundersøgelse inden talekonsulentens udredning og undervisning. Borgere kan også henvende sig direkte til talekonsulenten.

 

Tale- og Hørehuset

Svinget 14, indgang D

5700 Svendborg

Telefon: 62 23 40 85