Hørevanskeligheder

Vær opmærksom på, at Tale- og Hørehuset følger regeringens anbefalinger angående COVID-19.


Alle henvendelser i Tale- og Hørehuset skal ske efter aftale med konsulenterne:
Du kan komme i kontakt med Hørekonsulenterne på telefon 62 23 41 75 mandag-torsdag kl. 8.30 - 9.30 eller på mail via 'Skriv sikkert'

Talekonsulenten kan kontaktes på mobil 51 52 47 20

---------------------------------------------------------------

Hørekonsulenterne i Svendborg Kommune tilbyder gratis undervisning, rådgivning samt vejledning til voksne med hørerelaterede vanskeligheder inden for nedenstående områder. Tilbuddene henvender sig til borgere i Svendborg Kommune, der har en hørenedsættelse eller på anden vis oplever problemer med hørelsen samt disses pårørende og støttepersoner.
Hørekonsulenterne kan bl.a. hjælpe med:

  • Vedligeholdelse og betjening af høreapparater
  • Udredning og afprøvning af høretekniske hjælpemidler (f.eks. teleslynge til TV)
  • Tinnitus, lydfølsomhed samt Ménière
  • Cochlear Implantat (CI)
  • Undervisning i høretaktik
  • Rådgivning til erhvervsaktive med hørevanskeligheder
  • Unge med hørevanskeligheder under uddannelse​​​​​​​
  • Rådgivning og vejledning til pårørende, plejepersonale m.fl.

For flere informationer er du velkommen til at læse videre her på hjemmesiden eller til at kontakte Hørekonsulenterne på telefon, mail eller ved personlig henvendelse i tiderne for ”Åben Henvendelse”. Du kan desuden finde en udførlig beskrivelse og gennemgang af de forskellige ydelser i ydelseskataloget her på siden.