Hørevanskeligheder

Hørekonsulenterne i Svendborg Kommune tilbyder gratis undervisning, rådgivning samt vejledning til voksne med hørerelaterede vanskeligheder inden for nedenstående områder. Tilbuddene henvender sig til borgere i Svendborg Kommune, der har en hørenedsættelse eller på anden vis oplever problemer med hørelsen samt disses pårørende og støttepersoner.
Hørekonsulenterne kan bl.a. hjælpe med:

  • Vedligeholdelse og betjening af høreapparater
  • Udredning og afprøvning af høretekniske hjælpemidler (f.eks. teleslynge til TV)
  • Tinnitus, lydfølsomhed samt Ménière
  • Cochlear Implantat (CI)
  • Undervisning i høretaktik​​​​​​​
  • Rådgivning til erhvervsaktive med hørevanskeligheder​​​​​​​
  • Unge med hørevanskeligheder under uddannelse​​​​​​​
  • Rådgivning og vejledning til pårørende, plejepersonale m.fl.

For flere informationer er du velkommen til at læse videre her på hjemmesiden eller til at kontakte Hørekonsulenterne på telefon, mail eller ved personlig henvendelse i tiderne for ”Åben Henvendelse”. Du kan desuden finde en udførlig beskrivelse og gennemgang af de forskellige ydelser i ydelseskataloget her på siden.