Hørevanskeligheder

Hørevanskeligheder

VELKOMMEN TIL HØREHUSET

Fra 1. januar 2018 hjemtager Svendborg Kommune høreområdet fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV).
Det betyder, at borgere fra Svendborg Kommune med hørerelaterede vanskeligheder fremadrettet skal henvende sig i Hørehuset.

Hørekonsulenterne i Svendborg Kommune tilbyder gratis undervisning, rådgivning samt vejledning til voksne med hørerelaterede vanskeligheder inden for nedenstående områder. Tilbuddene henvender sig til borgere i Svendborg Kommune, der har en hørenedsættelse eller på anden vis oplever problemer med hørelsen samt disses pårørende og støttepersoner.

Hørekonsulenterne kan bl.a. hjælpe med:

  • Vedligeholdelse og betjening af høreapparater​
  • Udredning og afprøvning af høretekniske hjælpemidler (f.eks. teleslynge til TV)
  • Tinnitus, lydoverfølsomhed samt Ménière​
  • Skelnetab
  • Cochlear Implant (CI)
  • Undervisning i høretaktik​
  • Rådgivning til erhvervsaktive med høreproblemer​
  • Unge med hørevanskeligheder under uddannelse​
  • Rådgivning og vejledning til pårørende, plejepersonale m.fl.

Kontakt Hørekonsulenterne på telefon, mail eller ved personlig henvendelse i tiderne for ”Åben Henvendelse” – se spalten til højre.