Tinnitussamtaler

Tinnitussamtaler

Tinnitus er ”opfattelse af lyd, der ikke stammer fra en lydkilde uden for hovedet” og kan skyldes mange ting. Den mest hyppige årsag til tinnitus er høretab som følge af støj og/eller alderdom, hvor hårcellerne i det indre øre (cochlea) er blevet beskadiget. Når hårcellerne knækker, sender de et signal til hjernen, selvom der ikke er en lyd udefra. Fordi hjernen ikke kan se, at der er tale om fejlsignaler, registreres signalet, og man hører det som lyd (tinnitus).

Fakta omkring tinnitus:

 • Mellem 40-50% har oplevet tinnitus i kortere eller længere tid​
   
 • Cirka 16% af den voksne befolkning oplever tinnitus næsten konstant
   
 • Tinnitus giver ikke høretab – din hørelse tager ikke skade af lyden
   
 • Tinnitus er individuel – den lyder forskellig fra person til person
   
 • Tinnitus og stressniveau følges ad
   
 • Tinnitus er ikke arveligt
   
 • Tinnitus er et symptom – ikke en sygdom!

At arbejde med sin tinnitus er meget individuelt, og det er ikke nødvendigvis det samme, der virker for alle. Fælles er dog, at der arbejdes med at sortere tinnituslyden fra, hvilket kan være en lang proces, der kræver hårdt arbejde.

Da det (meget sjældent) ikke er muligt, at fjerne tinnitus medicinsk eller kirurgisk, består arbejdsprocessen i at mindske oplevelsen af tinnitus, de medvirkende/forværrende faktorer, der kunne være samt det den følelsesmæssige reaktion på tinnitus. Dette arbejdes der med ud fra nedenstående aspekter:

 1. Mentalt overskud​ 
   
 2. Ændring af opmærksomhed​
   
 3. Fysisk velbefindende

Oplever du vanskeligheder med din tinnitus, og ønsker du mere information herom, så kontakt hørekonsulenterne i Hørehuset.