Cochlear Implant - CI

Cochlear Implant - CI

Et CI består af en udvendig og en indvendig del:

  • Den udvendige del ligner et almindeligt høreapparat og omfatter en mikrofon, en lille computer (taleprocessor) samt en sender (transmitter). Når lyden opfanges af mikrofonen, omdannes den til elektriske signaler i taleprocessoren, som via ledningen sender signalerne til transmitteren.

    Transmitteren sidder fast på siden af hovedet med en magnet, der er opereret ind under huden.
     
  • Den indvendige del, implantatet, opereres ind. Implantatet består af en afleder og en række elektroder, der placeres i øresneglen (cochlea). De førnævnte elektriske impulser sendes via elektroderne til hørenerven og videre op til hjernen, som opfatter signalet som værende ”lyd”.

    Styrken og karakteren af denne ”lyd” opfattes dog meget forskelligt fra person til person, og giver derfor den CI-opererede en anden form for hørelse end tidligere. Det kan tage lang tid at lære at bruge denne nye hørelse og nogle oplever endda ikke væsentlig forbedring efter operation. Derfor tilbyder hørekonsulenterne i Hørehuset undervisning i genoptræning af hørelsen til alle CI-opererede i Svendborg Kommune.

 

Kontakt
Er du indstillet til en CI-forundersøgelse på audiologisk afdeling bliver du automatisk kontaktet af en hørekonsulent fra Hørehuset.

Er du ikke indstillet til forundersøgelse, og blot ønsker yderligere information, kan du kontakte hørekonsulenterne i telefontiden mandag-onsdag kl. 8.30-9.30 og torsdag kl. 14-15 på telefon: 62 23 41 75 eller på mail: socmyn@svendborg.dk