Psykiatrisk bostøtte

Psykiatrisk bostøtte

Socialpsykiatrisk bostøtte i eget hjem

Hvis du, en i din familie eller andre har brug for psykiatrisk bostøtte, skal I henvende jer og visiteres i Socialafdelingen Myndighed, Svinget 14, 5700 Svendborg, telefon 6223 3970.

Bostøttemedarbejderne tilbyder den enkelte borger støtte i eget hjem ud fra en handleplan, der er udarbejdet i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i dennes hverdagsliv.
Det konkrete indhold i støtten tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle behov – og aftales i forbindelse med udarbejdelse af handleplanen.

Samarbejdet kan eksempelvis indeholde:

  • Opbygning af en gensidig respektfuld og tillidsskabende relation
  • Støttende samtaler omkring personlige forhold
  • Støtte til praktiske gøremål - herunder økonomi
  • Vejledning og støtte i forhold til strukturering af hverdagsliv, tilvejebringelse af meningsfulde aktivitets-, uddannelses- eller arbejdsmæssigeforhold, fritidsaktiviteter mv.
  • Støtte i forhold til at fastholde/udbygge relationer og indgå i sociale sammenhænge
  • Støtte i forhold til kontakt til offentlige myndigheder og andre som f.eks. sygehusvæsenet og egen læge.