Psykiatrisk bostøtte

Psykiatrisk bostøtte

Socialpsykiatrisk bostøtte i eget hjem

Hvis du, en i din familie eller andre har brug for psykiatrisk bostøtte, skal I henvende jer og visiteres i Socialafdelingen, Myndighed, Svinget 14, 5700 Svendborg, telefon 6223 3970.

Bostøtteordningen for voksne borgere med sindslidelse er organiseret i Sektionen for psykiatrisk bostøtte.
Der er ansat 8 medarbejdere i 2 bostøtteteams, med udgangspunkt fra Holbølls Minde Centret eller fra "Dagligstuen".

Bostøttemedarbejderne tilbyder den enkelte borger støtte i eget hjem ud fra en handleplan, der er udarbejdet i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i dennes hverdagsliv.
Det konkrete indhold i støtten tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle behov – og aftales i forbindelse med udarbejdelse af handleplanen.

Samarbejdet kan eksempelvis indeholde:

  • Opbygning af en gensidig respektfuld og tillidsskabende relation
  • Støttende samtaler omkring personlige forhold
  • Støtte til praktiske gøremål - herunder økonomi
  • Vejledning og støtte i forhold til strukturering af hverdagsliv, tilvejebringelse af meningsfulde aktivitets-, uddannelses- eller arbejdsmæssigeforhold, fritidsaktiviteter mv.
  • Støtte i forhold til at fastholde/udbygge relationer og indgå i sociale sammenhænge
  • Støtte i forhold til kontakt til offentlige myndigheder og andre som f.eks. sygehusvæsenet og egen læge.


Bostøtteteamet ved ”Dagligstuen” har ud over den individuelle kontakt med visiterede til bostøtten skiftende fælles aktiviteter, som arrangeres i samarbejde med brugerne af ordningen.