Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - handicap

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - handicap

Svendborg Kommune har udarbejdet en håndbog, som beskriver retningslinier for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), samt hvordan ordningen administreres i kommunen.

Det er hensigten, at håndbogen giver svar på nogle af de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med BPA. Det er naturligvis altid muligt at henvende sig i Socialafdelingen Myndighed - se kontaktinfo i højre spalte.

Håndbogen er vejledende, og det er vigtigt at pointere, at der altid er tale om individuel vurdering af en ansøgning om BPA og diverse tilskud, ligesom de takster, der er beskrevet, er vejledende.

Afsnit 6.0 beskriver løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælperne. Disse regler gælder for alle handicaphjælpere, og der kan ikke ske en forhandling om disse vilkår.