Ungekontakten med kig til himlen
Ungekontakten

Indretning i Ungekontakten

I forbindelse med indretningen af Ungekontakten, har vi involveret en række unge og en indretningsarkitekt.

Særligt de unge lagde vægt på, at det skal være trygt og rart at komme i Ungekontakten. Det må ikke være for tungt, institutionsagtigt, men det skal heller ikke være klubmiljø.

På baggrund af bl.a. disse input har indretningsarkitekten, Susanne Magelund indrettet Ungekontaktens indgangsparti, modtagerum / venterum, gangene ned mod kontorområderne samt en del af mødelokalerne.

Indretningsarkitekten har brugt materialerne i huset og udenoms arealerne, og en del af den indvendige dekoration er derfor træer.
 

”Træet som symbol er velkendt og de fleste opfatter det meget positivt. Helt tilbage fra den nordiske mytologi har vi Ask Yggdrasil, der binder hele verden sammen. I Grimms eventyr optræder skoven med alt det ukendte, som symbol på at gå fra barndommen, til at blive voksen. "At kende sine rødder" understreges af citatet i vindfanget: "Man kan ikke vide hvad vej man skal gå - hvis man ikke ved hvad vej man vender". Og måske vokser træer ind i himlen? Det ved vi ikke, for vi kan ikke se toppen...”

Susanne Magelund, indretningsarkitekt, mDD