Tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed

Tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. autorisationsloven § 5.

Nedefor er resumé af foretagne tilsyn