Nye vilkår for støvsugning i Svendborg Kommune

Nye vilkår for støvsugning i Svendborg Kommune

Fra traditionel støvsugning til selvkørende støvsugere – og tilbage til traditionel støvsugning.

 

I Svendborg Kommune har der i en periode været taget en beslutning om at borgere, der henvendte sig om praktisk hjælp i hjemmet, som hovedregel ikke kunne blive bevilget hjælp til traditionel støvsugning, hvis det blev vurderet, at de kunne betjene en selvkørende støvsuger. Ved behov kunne der også bevilges supplerende traditionel støvsugning hver 4. uge.

Socialudvalget vedtog den 17. september 2013 at gå tilbage til den tidligere ordning, hvor borgerne kan visiteres til traditionel støvsugning, som hovedregel hver 14. dag – ved behov oftere – beroende på en konkret individuel vurdering.

Socialudvalget vurderer, at ordningen med traditionel støvsugning bedre imødekommer borgerne i Svendborg Kommunes behov, samt er forsvarligt indenfor de budgetmæssige rammer for ældreområdet.

Det er dog fortsat muligt for borgerne ifølge §113 i Serviceloven at søge et én-gangs-tilskud til selvkørende støvsugere som forbrugsgode, hvor der ydes et tilskud på op til 50% af udgiften (svarende til max kr. 1000). Ansøgningsskema fås af visitator i forbindelse med visitationen.