Frit valg af leverandør til praktisk hjælp og personlig pleje

Frit valg af leverandør til praktisk hjælp og personlig pleje

Svendborg Kommunes borgere, der modtager hjemmehjælp, har mulighed for selv at vælge hjemmehjælper. Ved visitationen kan der vælges mellem et antal godkendte leverandører. Dette kan være enten den kommunale hjemmepleje eller en af de private leverandører.

Myndighedsafdelingen kontaktes, hvis man ønsker at skifte leverandør.

 

Til kommende leverandører: Nederst under bilag findes 'Kvalietskrav', 'Kontrakt' samt 'Godkendelsesanmodning'.Der er følgende godkendte private leverandører: