Kørselsordning for borgere med demens

Borgere, der bor i eget hjem og har en demensdiagnose, har nu mulighed for at søge om hjælp til deres kørsel. Kørslen foretages af FynBus Flextrafik og kan bruges til fritidsformål, f.eks. besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle og sociale aktiviteter mv.

Hvem kan få kørsel?
Du kan få bevilget kørsel, hvis du:

  • Har en demensdiagnose.
  • På grund af demenssygdommen ikke længere er i stand til at benytte offentlig transport.
  • Ikke har én i din husstand, som har mulighed for at køre dig.
  • Er hjemmeboende med fast bopæl i Svendborg Kommune.

Omfang og pris

  • Kørslen bestilles hos Flextrafik og giver mulighed for 104 enkeltture pr. år.
  • Ved kørslen betaler du 40kr, hvis din tur er under 10km. Fra 10km betales yderligere 2,50kr pr/km. Max 100kr pr. tur.
  • Der betales kontant til chaufføren ved turens start. Prisen på din tur oplyses ved bestilling.
  • Har du behov for støtte under selve kørslen, kan du ansøge om en ledsager. Du udpeger selv din ledsager, og dennes tur vil være gratis.

Bemærk: Der kan være tale om samkørsel, hvor andre borgere samles op på vejen, men du betaler kun for længden af din egen tur.

Turen kan bestilles op til 14 dage før og på hverdage indtil 2 timer før.

Hvordan ansøger man?
Du kan ansøge om optagelse i ordningen hos Demenscenter Sydfyn, Hulgade 9, 5700 Svendborg. Ansøgningsskema findes nedenfor.

Bemærk: Ved ansøgning til ordningen gives samtidig samtykke til, at vi må kontakte både dig som borger og din pårørende i forbindelse med evaluering af projektet.

Kontakt
Har du spørgsmål eller vil du vide mere om kørselsordningen, så tag endelig fat i os i Demenscenter Sydfyn, Hulgade 9, 5700 Svendborg. Du kan også læse mere i folderen nedenfor.

Vi træffes ved personligt fremmøde eller på tlf. 2965 7023:
Mandag – onsdag kl. 8.30 – kl. 12.00
Torsdag kl.16.00-17.00

Du kan også kontakte Flextrafik på tlf. 6311 2255 samt læse mere om Flextrafik på: www.fynbus.dk/flextrafik