Bruger- og pårørenderåd

Der afholdes valg til bruger- og pårørenderåd hvert år i marts måned.

Der er et fælles bruger- og pårørenderåd for de tre huse på Plejecenter Trollehøj.

Alle beboere og deres pårørende inviteres en gang om året til et bruger- og pårørenderådsmøde. Ved møderne behandles emner, der er aktuelle og relevante for beboernes hverdag.
Bruger- og pårørende inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter m.v.