Indflytning

Når man flytter ind i en bolig på Thurøhus er det rigtig godt, hvis lejligheden er indrettet med de møbler og de ting, som har betydning for beboeren. Man medbringer selv tøj, linned, og hvad man ellers har behov for i en lille husholdning.

I pleje og demensboligerne tilbydes en servicepakke, som koster kr.1250,- pr. måned. Servicepakken betaler den kolde forplejning, rengøringsmidler, personlige hygiejneprodukter, udflugt/ fest m.v.

Der er mulighed for at få hjælp til at udfylde indkøbssedler i ældreboliger, hvor der ikke er servicepakker.

Den varme mad leveres fra Det Gode Madhus, hvor borgerne bestemmer hvad de ønsker at spise. Personalet er behjælpeligt med bestilling af dette.

Borgeren underskriver en fuldmagt, så beløbet til servicepakker og den varme mad fra Det Gode Madhus betales via træk i social pension.