Bruger- og pårørenderåd

 

Bruger- og pårørenderåds
Arbejdsområde og kompetence:
Kommunen skal i samarbejde med bruger- og pårørenderådet fastsætte vedtægterne for rådets valgperiode, mødestruktur og mødehyppighed samt rådets arbejdsområde og kompetence.

Bruger- og pårørenderåd på plejehjem m.v. skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter m.v. Rådene skal desuden inddrages ved retningslinjerne for personalets måde at optræde på.

Bruger- og pårørenderådet afholder møder ca. 3-4 gange om året sammen med sektionsleder eller oftere hvis der er behov for dette.

Der afholdes valg til bruger- og pårørenderåd hvert år i marts måned.

Vores Bruger- og pårørenderåd består af følgende:

Formand: Karin Grevelund, pårørende C/E. Mobil 42800110

Næstformand: Jane Rasmussen, pårørende C/E. Mobil 27610821

Kasserer: Jens Bæk, pårørende C/E. Mobil 21659651

Sekretær: Jane Schleimann, Sektionsleder, telefon 62234138
Suppleant: Naja Sakæusen, lejlighed 27

Suppleant: Svend Åge Larsen, lejlighed 25

Suppleant: Inge Nejrup, lejlighed 18

Suppleant: Gaby Jürgensen, lejlighed 11