Hverdagslivet

I dagligdagen vægtes samvær og aktiviteter, hvor vi ud fra beboerens ønsker, skaber trygge rammer. Personalet består af sygeplejersker, ergoterapeut, social- og sundhedshjælper, sygehjælpere, elever, tekniske serviceleder, rengøring og ernæringsassistenter. Der er både unge og erfarne medarbejdere med 20, 25 og 40 års jubilæum. Der er en god omgangstone, hvor der er plads til humor og spontane danse. Derudover er personalet gode til at udnytte muligheder til at tage på ture ud af huset til fx Knuthenborg, Strynø, Lohals eller købmanden i vores bus.

 

Vi har gennem flere år haft et godt samarbejde med plejehjemslæge Susanne Löchte fra lægerne i Hesselager, som kommer ca. hver 14. dag. Derudover har vi en fast fodterapeut og frisør, som kommer ud til den enkelte beboer.

 

Hesselager Plejecenter har en frivillig venneforening, som sørger for at afholde fester med musik og mad 2 gange årligt. I hverdagen kommer repræsentanter fra vennerne og har sangeftermiddage, bankospil mens den lokale sportsklub afholder ældregymnastik hver torsdag.