Illustration - Bruger- og pårørenderåd
Illustration - Bruger- og pårørenderåd

Bruger- og pårørenderåd

Arbejdsområde og kompetence:

Kommunen skal i samarbejde med bruger- og pårørenderådet fastsætte vedtægterne for rådets valgperiode, mødestruktur og mødehyppighed samt rådets arbejdsområde og kompetence.

Bruger- og pårørenderåd på plejehjem m.v. skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter m.v. Rådene skal desuden inddrages ved retningslinjerne for personalets måde at optræde på.

Bruger og pårørenderåd på Gudbjerg Plejecenter har flg. deltagere:

Mogens Qvist
Lene Deleuran
Jutta Nissen
Lise Hornemann

Bruger- og pårørenderådet mødes cirka fire gange om året sammen med sektionsleder og repræsentanter fra personalegruppen.

Der afholdes valg til bruger- og pårørenderåd hvert år i marts måned.