Illustration - Indflytning
Illustration - Indflytning

Indflytning

Når man flytter ind på Plejecenter Frøavlen er det rigtig godt, hvis lejligheden bliver indrettet med de møbler og de ting, som er betydningsfulde for beboeren – der således hurtigere vil falde til i de nye omgivelser.
Vi er meget interesseret i et godt samarbejde med borgeren og pårørende, så vi alle kan gøre det bedst muligt sammen.

Borgeren tilbydes en servicepakke, som koster kr. 1300,- pr. måned. Servicepakken betaler den kolde forplejning i løbet af dagen, men er ikke baseret på aftensmad. Derforuden indeholder servicepakken også artikler til rengøringsprodukter, og artikler til almindelig personlig hygiejne, så som shampoo, hudlotion, deodorant, tandpasta m.m. Der kan ikke tages hensyn til ønske om bestemte mærker.
Desuden dækker servicepakken også indkøb af servietter, lys, blomster, glas, service, affaldsposer m.m. til fællesstuen, og evt. udflugter foretaget af etagen.

Beløbet dækker ikke så som kold/varm aftensmad, frisør, fodterapeut, tobak, tøj, kosmetik, slik, private blade/aviser samt indboforsikring m.m.
Servicepakken kan ikke deles, medmindre man er på ren sondekost.

Den varme mad kan leveres fra Det Gode Madhus eller Blomster Cafeen, hvor borgerne bestemmer hvad de ønsker at spise. Personalet er behjælpelig med bestilling af dette.

Borgeren underskriver en fuldmagt, så beløbet til servicepakker og den varme mad fra Det Gode Madhus betales via træk i social pension.