Bruger- og pårørenderåd
Bruger- og pårørenderåd

Bruger- og pårørenderåd

Arbejdsområde og kompetence:
- Kan f.eks. være inddragelse ved fastlæggelse af retningslinjer for pleje og omsorgsindsats og inddragelse i beslutninger omkring hvad der skal høre under fællesudgifter og anvendelsen af disse.
Bruger og pårørenderåd på Frøavlen har flg. deltagere:

  • Fmd. John Bagge
  • Inge Nielsen
  • Lone Larsen
  • Lilly Godtfredsen
  • Birthe Wittendorff
  • Ib Jensen

Bruger- og pårørenderådet udøver sin virksomhed i møder, der afholdes efter behov, dog mindst en gang hvert halvår, eller når mindst 2 medlemmer ønsker det.
 
Der afholdes valg til bruger- og pårørenderåd hvert år i foråret.