Illustration - Bruger- og pårørenderåd
Illustration - Bruger- og pårørenderåd

Plejecenterråd

Bruger- og pårørenderåd arbejdsområde og kompetence

Såfremt der er nedsat et råd, skal Kommunen i samarbejde med bruger- og pårørenderådet fastsætte vedtægterne for rådets valgperiode, mødestruktur og mødehyppighed samt rådets arbejdsområde og kompetence. Bruger- og pårørenderåd i plejehjem m.v. skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter m.v. Rådene skal desuden inddrages ved retningslinjerne for personalets måde at optræde på.

På Damgården er der bruger- og pårørenderåd, som jævnligt holder møde, dog minimum to gange om året.