Illustration - Hverdagslivet
Illustration - Hverdagslivet

Hverdagslivet

På Damgården prioriterer vi borgerens hverdagsliv, således at borgeren udnytter de ressourcer de har og borgeren kan leve et hverdagsliv, med de ønsker de har til livet både inde på plejecenteret og i haven.

Vi prioriterer det at kunne komme udenfor rigtig højt. Og der planlægges med gåture i løbet af ugen så alle får tilbud om at komme ud.  Det være sig i haven og i nærmiljøet. Der planlægges også gåture, for hvem der ønsker det til brugsen og handle. Vi har 1 duocykel, hvor vi cykler med borgerne i nærområdet.

Vi tilrettelægger hvert år arrangementer og ture, så hver borger kan opleve at komme på udflugt ud fra den mestringsevne borgeren har.
Ca. hver anden måned laves der fælles spisning og altid i forbindelse med højtider. Borgerne er med til at vælge mad der tilberedes i afdelingen og nogle er med til at fremstille dette f.eks. frokost / salat / bagværk. Pårørende er også velkommen til at deltage i dette.