Illustration - Tilsyn og smileys
Illustration - Tilsyn og smileys

Tilsyn og smileys

Plejecenteret er underlagt tilsyn af forskellige myndigheder.

 

Hvert år kommer der uanmeldt tilsyn ved Svendborg Kommunes myndighedsafdeling i Christinedal ældreboliger, samt i Wandallshavens ældreboliger, som vurderer beboernes trivsel og personalets arbejde ud fra Sundhedsstyrelsens krav.

Hvert år inviteres borgere og pårørende til et dialogbaseret møde, dels i Christinedal, dels i Wandallshaven, hvor man kan drøfte forskellige emner der knytter sig til hvordan borgere og pårørende oplever livet i boligerne

Vi er underlagt krav om hygiejne og forsvarlig omgang med fødevarer, således at det lever op til Fødevarestyrelsens krav og kan således få uanmeldt besøg når som helst at fødevarestyrelsen ønsker at kontrollere det. Der udfærdiges en rapport efterfølgende med en smiley.

Christinedal har i 2015 haft besøg af arbejdstilsynet og har fået tildelt en grøn smiley.