Illustration - Indflytning
Illustration - Indflytning

Indflytning

Vi er meget interesseret i et godt samarbejde med borgeren og pårørende, så vi alle kan gøre det bedst muligt sammen.

I Christinelunden plejeboliger aftales indflytningsdagen så vidt muligt med personalet, og vi tilstræber at kontaktpersonen er på arbejde til at modtage den nye beboer.
Der tilbydes en servicepakke, som koster kr. 1100,- pr. måned. Servicepakken betaler den kolde forplejning, effekter til personlig pleje, rengøringsmidler, aktiviteter m.v.
Den varme mad leveres fra Det Gode Madhus. Personalet er behjælpeligt med bestilling af dette.
Borgeren underskriver en fuldmagt, så beløbet til servicepakker og den varme mad fra Det Gode Madhus betales via træk i social pension.

I ældreboligerne i Christinedal og Wandallshaven får man som udgangspunkt hjælp som visiteret fra tidligere bolig, og som justeres efter aktuelle behov.
Sektionsleder, sygeplejersken og kontaktperson kommer på besøg inden for den første uge.
Man får ligeledes besøg af en medarbejder eller sektionslederen inden for ca. en uge, hvis man ikke modtager hjælp.
I ældreboligerne er der ligeledes mulighed for at få leveret mad fra Det Gode Madhus, samt få hjælp til bestilling ved behov.
I Christinedal er der mulighed for at spise varm mad i Aktivitetscenterets café på hverdage.