Illustration - Hverdagslivet
Illustration - Hverdagslivet

Hverdagslivet

I Christinelunden plejeboliger prioriterer vi hverdagslivet, således at man som borger udnytter de ressourcer man har og kan leve et hverdagsliv med de ønsker man har til livet både i lejligheden, fællesstuen og i det private dagcenter.
Borgerne er med til at vælge mad der bestilles fra Det Gode Madhus og man kan være med til at fremstille dette f.eks. smørrebrød / salat / bagværk. Pårørende er også velkommen til at deltage i dette.

I Christinedal ældreboliger er der mulighed for at indtage et måltid varm mad i Aktivitetscenterets café på hverdage.
Der er ligeledes fri adgang til Det private Aktivitetscenter i åbningstiden. Ture og fester kræver dog tilmelding.

I Wandallshaven ældreboliger er der aktivitet tirsdag og torsdag i 2 timer, hvor der er fri adgang for beboerne i åbningstiden. Ture, fester og fællesspisning kræver dog tilmelding.