Gæsteboliger

Svendborg Kommune har i alt 41 gæstepladser.
Der visiteres til gæsteplads udfra en individuel konkret vurdering. Vurderingen foretages af visitator i samråd med borgeren, pårørende og eventuelt hjemmeplejen.

Formålet med et ophold på en gæsteplads kan være

  • Aflastning af rask ægtefælle, som passer syg ægtefælle i egen bolig, f.eks. i forbindelse med ferie, sygehusindlæggelse m.v.
  • Borgere, som på grund af sygdom, ikke kan passes i egen bolig, og som umiddelbart ikke kan få en pleje- eller demensbolig
  • Pasning af døende borgere
  • Rekreation efter sygehusophold / sygdom
     

Økonomi / Forplejning
Opholdet er gratis, men der betales for forplejning til gældende dagspris, og betaling sker ved pensionstræk månedsvis.
 

Svendborg Kommune har gæstepladser følgende steder (klik på billederne for information om de enkelte centre):