Aktivitetstilskud til pensionistforeninger, -klubber og -grupper

En pensionistforening/ klub eller gruppe er berettiget til tilskud, når følgende kriterier er opfyldt:

  • Foreningen/klubben / gruppen skal være åben for alle pensionister og personer over 60 år bosiddende i Svendborg Kommune.
 
  • Foreningen/ /klubben/ gruppen skal have et kulturelt formål og et varieret program med eksempelvis foredrag, underholdning, udflugter eller forskellige aktiviteter. Det er ikke muligt at få tilskud hvis foreningen/klubben/gruppen er bygget op omkring en fælles interesse.
 
  • Foreningen/klubben/gruppen skal mødes regelmæssigt.
 
  • Foreningen/klubben/gruppen skal opkræve et medlemskontingent på mindst 60 kr. årligt.
 
  • Der skal aflægges regnskab for det tildelte tilskud
 
  • Foreningen/klubben/gruppen skal have min. 2 kontaktpersoner

Beregning af tilskud:
Foreningen/klubben/gruppen modtager et grundtilskud på 3.000 kr. samt et tilskud på 6o kr. pr. aktivt medlem.