Foreninger og klubber for seniorer / pensionister

Bjerreby-Klubben, Tåsinge
Mødested: Bjerreby Forsamlingshus, Bjerrebyvej 66
Mandage (hver anden ) kl. 14 – 16 Foredrag, sang, musik, banko, fællesspisning.
Kontakt: Nancy Petersen - telefon 22 91 34 19

Brudager Ældreklub
Mødested: Brudager Forsamlingshus, Brudager Bygade 11
Torsdage i ulige uger kl. 14.
Lysbilleder, foredrag, sang og musik, spillegilde, 2 udflugter
Kontakt: Jonna Pedersen - telefon 62 28 13 99 / 61 76 31 81
Mail: jopgranly@mail.dk

Egense Pensionistforening
Mødested: Sygekassens Hjem, Christinedalsvej 20, Svendborg
Hver anden onsdag kl. 15.00 - 17.00. Sang, lysbilleder, banko, udflugter.
Kontakt: Jane Mogensfeldt - telefon 27 58 70 24

Hesselager Pensionistforening
Mødested: Hesselager Plejecenter, Langgade 2
Hver anden mandag kl. 14 - 16 Socialt samvær, foredrag, banko, udflugter
Kontakt: Karen Nielsen - telefon 25 17 59 42

Hundstrup Seniorklub
Mødested: Hundstrup Fritidshus, Fillipavej 64
Første mandag i måneden kl. 14 - 17 Foredrag og lysbilleder, musik, sang, udflugter
Kontakt: Susanne Knudsen - telefon 20 36 36 89

 

Kirkeby Ældreklub

Mødested: Kirkeby Menighedshus, v. Kirkeby Kirke.
Torsdage kl. 14.00 - 16.00
Foredrag/film, socialt samvær, fællesspisning, udflugter
Kontakt: Jette Kølleskov - telefon 21 47 50 19
Mail jette-mogens@c.dk

Klub 13, Dansk Blindesamfund, Svendborg
​Mødested: Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99
Anden tirsdag i hver måned august - maj kl. 13.45 - 16.00
Kontakt: Carsten Dan Jacobsen - telefon 22 57 92 25

Sydøstfyns Pensionistforening
Kontakt: John Sørensen - telefon 40 72 83 51
Mail galdbjerg16@gmail.com

Skårup Pensionistforening
Mødested: Pensionisternes Hus, Skårup Stationsvej 10
Hver mandag kl. 14 - 16: Der spilles kort, snakkes, laves håndarbejde med mere. Mød bare op, der er plads til flere. Hver tirsdag kl. 13.30 - 16.00: Nørkle eftermiddag.
Onsdage i lige uger kl. 14.00 - 16.00. Socialt- og kulturelt samvær, foredrag, sang og musik, lysbilleder, udflugter.
Kontakt: Ingelise Petersen  telefon 24 25 25 16
Mail ingelise49@live.dk

Stenstrup/Lunde/Kirkeby Seniorer
Mødested: Stenstrup Forsamlingshus.
Banko, hygge, udflugt, foredrag, sang og musik
Kontakt: Hartvig Findorf - telefon 21 21 38 29
Mail h.findorf@gmail.com

Svendborg Pensionistforening
Mødested: Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99 Svendborg
Onsdage kl. 09.00 - 14.30. Foredrag, frit samvær, fællesspisninger, udflugter, pakkefest, sang og musik.
Kontakt: Grethe Sørensen - telefon 27 57 10 94
Mail grethehs@webspeed.dk

SVUP Pensionistforening
Mødested: Skallen, Møllergade 99
Torsdage kl. 13 -16. socialt samvær
Kontakt: Mette tlf. 5057 2714 eller Lisbeth tlf. 2298 0549​​​​​​​

Sydfyns Seniorklub
Mødested: Vejstrup Forsamlingshus.
En gang månedligt (rullende dage) kl. 14 i vintermånederne. Foredrag, musikunderholdning/-oplevelser, teaterture, udflugter, ferieture.
Kontakt: Connie Jorsal - telefon 62 23 15 36
Mail vacon@privat.dk

Tingmarken Beboerforening, Landet, Tåsinge
Mødested: Fælleshuset hver den 1. og 3. fredag i måneden til foredrag/film, udflugter, banko, fællesspisning og sang. Hver tirsdag og onsdag eftermiddag spilles petanque.
Kontakt: Lone Oldelund Pedersen - telefon 22 25 27 87

Thorsengklubben
Mødested: Tåsinge Forsamlingshus, Elvira Madigans Vej 41, Landet. Vi er en hyggelig og dynamisk pensionistforening med mange forskellige aktiviteter – banko- udflugter- fællesspisning og foredrag.
Yderligere oplysninger og program: Lis Andersen - telefon 51 35 50 69
Mail lis.jorgen@troensemail.dk

Thurø Pensionistforening
Mødested: Thurø Konfirmandstue
2. torsdag i måneden kl. 14 – 16. Underholdning, sang, udflugter, lotteri, samvær.
Kontakt: Jørn Jensen - telefon 23 34 26 50
Mail j-leon@webspeed.dk 

Tved Ældreklub
Mødested: Tved Forsamlingshus.
Tid: se program i udhængsskab ved spar købmand, Tved.
Underholdning, foredrag, sang, årstidsfester, udflugt, hyggeligt samvær
​Kontakt: Inge Schaffrat - telefon 28 14 87 85
Mail ingeschaffrath2002@hotmail.com

Ældreklubben Fruerlunden/Parken
Mødested: Fælleshuset
​En torsdag om måneden kl. 18. Socialt samvær, underholdning med mere.
Kontakt: Joan Linke - telefon 31 23 42 93

Ældre Sagen
Ældre Sagen er en landsdækkende forening, som varetager svage og ældres interesser.
I Svendborg Kommune findes der 2 afdelinger

  • ​Egebjerg, som har aktiviteter på Vestermarkskolen, afd. Egebjerg på Skolebakken i Ollerup ( Den gamle Bymarkskole)
    Formand Ingeborg Alselv - telefon 62 24 23 83 / 30 27 12 83
    ​Mail ifalslev@privat.dk

I Ældre Sagen Egebjerg lokalafdeling tilbyder en række frivillige, der har tavshedspligt, gratis hjælp inden for følgende. Man behøver ikke være medlem af Ældre Sagen for at få hjælp:

BESØGSVEN - Kontaktpersoner: Ingeborg Alslev, tlf. 30 27 12 83, og Karen Strandhave, tlf. 29 47 96 10.
BISIDDER, VEJLEDER OG TRYGHEDSOPKALD - Kontaktperson: Ingeborg Alslev, tlf. 30 27 12 83.
Endvidere tilbydes:
PC-HJÆLP - Vi har mulighed for at tilbyde individuel it-undervisning og pc-hjælp for Ældre Sagens medlemmer i lokalområdet. Kontaktperson: Keld Larsen, tlf. 62 24 49 25.
LÆSEKREDS - 1. torsdagen i måneden kl. 14-16. (Juni-august inkl. holder vi ferie). Sted: Ollerup Plejecenter, "Udsigten". Kontaktperson: Gerda Stensgaard Hansen, tlf. 51 26 82 63.
SØNDAGSCAFÉ - To gange om efteråret og to gange i løbet af foråret afholdes søndagscafé med fællesspisning, kaffe og underholdning. - Der er deltagerbetaling. - Hold øje med Den Lille Avis vedrørende dato og sted.
HAR DU LYST TIL AT VÆRE FRIVILLIG? - Du har også mulighed for at gøre en aktiv indsats som frivillig. Til gavn og glæde for andre - og for dig selv. Som frivillig i Ældre Sagen bliver du en del af et netværk med andre frivillige. Du får mulighed for at deltage i gratis kurser. - Som frivillig bestemmer du selv, hvilke opgaver du vil påtage dig, hvor mange timer du vil bruge, og hvor længe du vil fortsætte.
Kontakt lokalforeningens formand, Ingeborg Alslev, tlf. 30 27 12 83, eller næstformanden, Karen Strandhave, tlf. 29 47 96 10.

  • Svendborg – Gudme:
    formand Birgit Price - telefon 29 66 83 08

Der afholdes arrangementer i Skallen ca. hver 4. torsdag kl. 13.30 - 16.
 

Programmer fås ved arrangementerne eller kan afhentes på vort kontor i kælderen i Borgerforeningen, indgang Teatergade, tirsdage og torsdage kl. 10 - 11. Kontakt 62 80 08 18.


Som førtidspensionist kan du benytte de samme tilbud som andre pensionister