Vand på havnen
Vand på havnen

Vand på veje

Både grundejerforeninger, Vejdirektoratet, Vand og Affald A/S og Svendborg Kommune tager sig af vand på vejene.

Hvis en rendestensbrønd/-rist eller et dræn (lukket vandløb) er stoppet, skal du tage kontakt til en af følgende tre:

  • Din lokale grundejerforening, hvis brønden/risten ligger på en privat (fælles)vej. Grundejerforeningen tager derefter kontakt til en autoriseret kloakmester. Hvis du ikke er medlem af en grundejerforening, skal du selv betale - slå dig eventuelt sammen med andre, der også har interesse i at få vandet væk.
  • Svendborg Kommune, hvis brønden/risten ligger på en offentlig kommunal vej
  • Vejdirektoratet, hvis brønden/risten ligger på en statsvej

Vand fra veje er overfladevand, mens vand fra kloakker er spildevand. Er der tale om spildevand, skal Vand og Affald kontaktes.

Kend forskel på de forskellige slags veje

På Svendborg Kommunes kortinfo kan du se, om en vej hører til under Vejdirektoratet, Svendborg Kommune eller er en privat (fælles)vej.

Grundejeres rolle

Det er altid en god idé at holde rendestensristene ud for sin ejendom fri for visne blade og lignende. Selv ganske få blade kan stoppe en rist, men fejes de væk, vil vandet ofte løbe væk igen.

Svendborg Kommunes ansvar

Svendborg Kommune har kun ansvar for egne rendestensbrønde/-riste og stikledningerne indtil hovedledningerne på offentlige veje. Svendborg Kommune afvander kun til fællesbrønde, dræn og rendestensbrønde. Svendborg Kommune renser sine riste efter behov - mellem to gange årligt og op til én gang hvert tredje år.

Se forskel på kloak og rendestensbrønde

Dækslet på en rendestensbrønd  er som oftest en firkantet rist på ca. 30x30 cm eller en rund rist på ca. 40 cm i diameter. Dækslet ligger som oftest i vejkanten, men kan også ligge i rabatten. ​​​​​​Dæksler til kloak og fællesbrønde er runde eller firkantede (lavet af to trekanter) og ligger i reglen midt på vejen.