Trafikdata
Trafikdata

Trafikdata

Det holdes løbende øje med trafikken i kommunen, så det er muligt at sætte ind med forbedringer de steder, hvor der er et behov.

Såvel Svendborg Kommune som Vejdirektoratet tæller trafikken på vejene. Men hvor Vejdirektoratet tæller trafikken på motorveje og hovedlandeveje, tæller Svendborg Kommune trafikken og måler hastigheden på de offentlige, kommunale veje.

Derudover tæller Svendborg Kommune også cykeltrafikken.

På baggrund af tællingerne udarbejdes der statistisk materiale. Materialet indgår i det daglige arbejde med at forbedre de trafikale forhold på vejene og i krydsene, så der fås en mere smidig og sikker trafik.

Du kan se alle Svendborg Kommunes målinger i kortinfo - følg linket ude i højre side.