Rabatklipning
Rabatklipning

Rabatklipning

Rabatklipning langs veje og stier foretages af hensyn til trafiksikkerheden. Udhængende vegetation kan være med til at skabe farlige situationer i trafikken, når trafikanterne forsøger at undgå denne. Derfor er rabatklipningen vigtig.

I kommunens rabatklipning tages der hensyn til biodiversiteten. Ét af de hensyn vi tager er, at rabatten kun klippes i fuld bredde hvert andet år. Et andet hensyn er, at vi har udlagt strækninger med særlig værdifuld vejkantsvegetation til særlig pleje. Disse strækninger kan kendes på skiltene "Artsrig Vejkant", som står placeret i hver ende af strækningerne.

 

Uden for byområder klippes rabatterne 2 gange om året:

  • 1. gang klipning sker i perioden 15. maj -15. juni i en stribe langs vejkanten. Denne klipning foretages af trafiksikkerhedshensyn.
  • 2. gang klipning sker i perioden 15. september – 31. oktober. Her slås i ca. 4 m. bredde fra vejkanten hvert andet år og ca. 2 m. bredde fra vejkanten hvert andet år. Den varierende klipning skyldes hensyntagen til planter og insekter.

 

Oversigtsarealer, midterrabatter og heller klippes 3 gange årligt i perioden 15. maj – 31. oktober.

 

I byområder klippes rabatterne 6 gange årligt i perioden 15. maj – 31. oktober.

 

Langs grusstier klippes rabatterne 2 gange årligt:

  • 1. gang i perioden 1. maj - 30. juni
  • 2. gang i perioden 1. august – 31. oktober.

 

Langs rekreative stier klippes kanterne 1 gang årligt i perioden 1. juli – 30. august.