Rabatklipning
Rabatklipning

Rabatklipning

Uden for byområder klippes rabatterne 2 gange om året:

  • 1. gang slåning sker i perioden 15. maj -15. juni i ca. 90 cm bredde fra vejkanten
  • 2. gang sker i perioden 15. september – 31. oktober. Her slås i ca. 360 cm bredde fra vejkanten hvert andet år og ca. 180 cm fra vejkanten hvert andet år. Den varierende slåning skyldes bl.a. hensyntagen til planter og insekter.

 

Oversigtsarealer, midterrabatter og heller klippes 3 gange årligt i perioden 15. maj – 31. oktober.

 

I byområder klippes rabatterne 6 gange årligt i perioden 15. maj – 31. oktober.

 

Langs grusstier klippes rabatterne 2 gange årligt:

  • 1. gang i perioden 1. maj - 30. juni
  • 2. gang i perioden 1. august – 31. oktober.

 

Langs rekreative stier klippes kanterne 1 gang årligt i perioden 1. juli – 30. august.