Påkørsel af dyr

Det er vigtigt, at du søger assistance, hvis du har skadet et vildt dyr eller et strejfende husdyr, eller hvis du bliver opmærksom på et efterladt trafikskadet dyr.

Døde dyr

Svendborg Kommune har indgået aftale med Falck om afhentning af døde dyr på offentlige gader og veje. Hvis du ser eller påkører dyr på kommunens veje, kan du kontakte kommunen, som viderbringer beskeden.

Sårede dyr

Hvis du står med et skadet, sygt eller ejerløst dyr, kan du kontakte:

Dyrenes Beskyttelses vagtcentral på telefonnummer: 1812

Behandling af dyret er gratis.

Det kan du selv gøre

Hvis du mener, at du selv er i stand til at håndtere det påkørte dyr, kan du selv køre dyret til den nærmeste dyrlæge eller til en af Dyrenes Beskyttelses vildtplejestationer - kontakt vagtcentralen på tlf. 1812.

Vær opmærksom på, at når du er i berøring med et vildt dyr, er det altid en god idé at bruge af handsker.

Tre gode råd, hvis du påkører et større dyr

Hvis dyret er dødt, er det vigtigt at fjerne dyret fra vejbanen. Læg dyret i rabatten eller i grøftekanten, så andre trafikanter ikke påkører dyret eller forsøger at undvige påkørsel af det.
Hvis dyret overlever påkørslen og selv er i stand til at løbe væk fra ulykkesstedet, skal du ikke forfølge det.
Er dyret dødt, skal du kontakte Svendborg Kommune, er dyret blot kvæstet og ikke dødt, skal du ringe til Dyrenes Vagtcentral på tlf. 1812.

Tænk på dine medtrafikanter

Vær opmærksom på, at en undvigemanøvre kan være farlig, både for dig og dine medtrafikanter. Du bør derfor som trafikant forsøge at forudse, hvornår der er øget risiko for at påkøre et dyr.

Sænk hastigheden i områder, hvor der er advarselsskilte, der advarer om krydsende dyr. Sænk også gerne hastigheden i nærheden af tæt beplantning eller skov, læhegn eller åer på tværs af vejen. Vilde dyr nærmer sig oftest trafikerede veje på bestemte tidspunkter, vær derfor ekstra opmærksom omkring skumring og i morgentimerne.