Ørbækvej
Ørbækvej

Fortov, hæk og hegn

Fortove

Alle grundejere har pligt til at holde deres fortov rent. Det betyder, at fortove skal holdes fri for ukrudt, løv og andet affald.

Hække, buske og træer mod veje, stier og pladser

Alle grundejere har pligt til at klippe den side af deres hække, buske og træer, der vender ud mod både offentlige og private veje og stier. Beplantningen skal holdes på egen grund, så fortov, rabat og stier friholdes.

Det betyder, at du skal beskære dine hække, buske og træer, så der er en frihøjde på 2,50 meter over fortove og cykelstier. Over kørebaner skal der være en frihøjde på 4,50 meter.

Derudover skal du sørge for, at beplantningen ikke hindrer nogen i at færdes frit og uhindret eller dækker for vejskilte, vejbelysning, signalanlæg og lignende.