Fejl i GPS-navigationen?

Det er vigtigt, at du som GPS-bruger selv sørger for at opdatere dit GPS-kort løbende.

Svendborg Kommune ajourfører officielle kort og geodata efter faste procedurer i samarbejde med andre danske kommuner i f.eks. GeoDanmark, ligesom Danmarks Adresse Register (DAR) opdateres dagligt.

Svendborg Kommune er ikke ansvarlig for, om disse data bliver opdateret i tjenester, der udbydes af private firmaer!

Opdateringer af geodata i de private korttjenester kan udføres i det brugerstyrede og frie kortprojekt, Open Street Map. Her er det muligt for alle at skabe og dele opdaterede geodata til f.eks. ruteberegning og udnyttelse af GPS-positioner. Det er muligt for alle at lave detaljerede rettelser online i Open Street Map. Adresserne opdateres automatisk fra DAR.

Ajourfør selv Open Street Map, https://www.openstreetmap.org

Sådan retter du fejl og opdaterer kort og data i eksterne korttjenester, der benyttes til GPS-navigation:

Indberet fejl i Here Maps

Hvis du fortsat opdager fejl i en rutebeskrivelse eller en GPS-navigering, kan du indberette fejl direkte til de to store leverandører af GPS-data: Here Maps, Navteq (Garmin GPS m.fl.) https://mapcreator.here.com/

Indberet fejl i Google Maps

Det er også muligt at navigere vha. Google Maps via smartphones. Opdager du fejl i Google Maps, er det muligt at indrapportere disse direkte på Google Maps' kortside http://maps.google.dk, hvor der i nederste højre hjørne er angivet teksten 'Rapporter et problem'.

Læs evt. også: http://danmarksadresser.dk/gps-adresser