Egenfinansiering - offentligt vejareal

Du kan søge om egenfinansiering af trafik- og infrastrukturmæssige tiltag på et offentligt vejareal.

En del borgere henvender sig vedrørende ønsker om tiltag på veje. Nogle henvendelser bliver løst akut af ’Trafik og Infrastruktur’

Henvendelser, som ikke akut løses af Trafik og Infrastruktur, bliver lagt på prioriteringslister, der én gang om året bliver politiks prioriteret af Teknik- og Erhvervsudvalget. Henvendelser kan dog også indledningsvist blive afvist  af ’Trafik og Infrastruktur’, hvis ønsket er imod faglige regler eller helt åbenlyse begrænsninger på lokaliteten eller strækningen. 

På grund af begrænsede ressourcer kan ikke alle ønsker prioriteres til udførelse og vil derfor komme  i venteposition. Da der løbende indgår nye ønsker, er det ikke forventeligt, at alle ønsker på et tidspunkt bliver prioriteret til udførelse. Derfor kan du ansøge om at egenfinansiere et projektforslag.