Asfalt

Svendborg Kommune har et omfattende vejnet på ca. 835 km offentlige kommuneveje, ca. 63 km offentlige stier og ca. 32.257 m² pladser med asfalt, som skal driftes og vedligeholdes.

Alle kørebanestrækninger på de offentlige veje vedligeholdes af private entreprenører gennem faste kontrakter. I kontrakterne er der krav om, at tilstanden skal fastholdes på et aftalt niveau.

Vejstrækninger som får ny asfaltbelægning i 2020:

Strækninger udenfor Svendborg By

Bellisvej

Bergmannsvej

Bratenvej

Byvej

Cykelsti ved Landevej nr. 702

Cykelsti ved Porthusvej

Drejø Brovej

Egemosevej

Egensevej

Eskærvej

Gesingevej

Grastenvej

Grønnemosevej

Grønnevej

Heldagervej

Herman Nielsens Vej

Herredfogesvej

Højdevej

Hønsehavevej

Kirkeby Sand

Kirkevej

Krovej

Landevej nr. 702 (Svbg.-Nyborg)

Landevej nr. 710 (Svbg.-Ørbæk)

Landevej nr. 712 (Svbg.-Assens)

Landevej nr. 733 (Ring Nord)

Langemarken

Lindevej

Longvej

Løkkevej

Nørremarksvej

Rundkørsel ved Højensvej

Rantzausmindevej

Sti ved Søndergade

Sti ved Kirkegade

Sti ved Højsagervej

Sti ved Dyrekredsen

Skerningegårdsvej

Skovballevej

Sortemosevej

Stenoddenvej

Sterrebyvej

Strammelse Møllevej

Strandhuse

Strandvejen

Svinget 4

Søndre Vornæsvej

Søren Lolks Vej

Tanghavevej

Tjørnevej

Tuborgvej

Vestervangen

Vråalleen

Strækninger Svendborg By

Brogade

Cykelsti langs med Ring Nord

Daltoftevej

Dronningemaen

Eggertsvej

Eggertsvænge

Eskegårdsvej

Femte Maj Plads, rød flage

Folehaven

Glarmestervej

Holmevej

Hyldtoftevej

Johannes Jørgensens Vej

Klintemarken

Kullinggade

Lundtoftevej

Løvholmen

Pasopvej

Poul Smeds Vej

Ragnhildsvej

Sank Jørgens Vej, rød flade

Tvedvej

Vestergade

Med forbehold for ændringer.