Asfalt

Svendborg Kommune har et omfattende vejnet på ca. 835 km offentlige kommuneveje, ca. 63 km offentlige stier og ca. 32.257 m² pladser med asfalt, som skal driftes og vedligeholdes.

Alle kørebanestrækninger på de offentlige veje vedligeholdes af private entreprenører gennem faste kontrakter. I kontrakterne er der krav om, at tilstanden skal fastholdes på et aftalt niveau.

Vejstrækninger som får ny asfaltbelægning i 2019:

Strækninger udenfor Svendborg By

Brovejen

Bøllemosen

Cykelsti C06H-A, Landevej nr. 702

Cykelsti C6V, Porthusvej

Eskærvej

Flagebakken

Fredskovvej

Grønnemosevej

Gudmevej

Herman Nielsens Vej

Hovvej

Kirkeby Sand

Knarreborg Møllevej

Kuopiovej 20

Lakkendrupvej

Landevej nr. 710, Svbg. - Ørbæk

Landevej nr. 712, Svbg. - Assens

Langemarken 37-41

Løkkevej

Nørremarken

Revsørevej

Rødmevej

Sti S031, Bromarksvej

Sti S896, Søndergade

Sti S897, Kirkegade

Sti S898, Højsagervej

Sti S903, Dyrekredsen

Sti S903.2, Dyrekredsen

Skovdongvej

Slotsalleen

Stjoul Fiskervej

Strandvejen

Søgårdsvej

Troensevej

Tværvej

Vesterled

Vornæsvej

Vængevej

Strækninger Svendborg By

Brorsonsvænge

Dronningemaen

Frilandsvej

Grubbemøllevej

Klintemarken

Korshøjvej

Korshøjvænge

Langhaven

Lolkvænget

Læhegnet 

Overgade

Sanddalsvej

Skovvej

Toftemarken

Valdemarsgade

Viebæltet​​​​​​​

Med forbehold for ændringer.