Opgravning
Opgravning

Opgravning i veje

Du skal have tilladelse til opgravning i offentlige veje og private fællesveje.

Ved opgravning i Svendborg Kommunes offentlige veje og private fællesveje skal der søges om tilladelse. Det gælder både fortov og kørebane.

Du skal sende ansøgningen senest otte dage, inden du ønsker at begynde gravearbejdet.

Vær opmærksom på, at arbejdet skal udføres i henhold til Transport, Bygnings- og Boligministeriets "Standardvilkår for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje".